Individuální přístup

Naší hlavní zásadou je individuální přístup ke klientům. Každý člověk má úplně jiné oči, jiné potřeby, jinou snášenlivost. Snažíme se proto, abychom vždy optimálně přizpůsobili potřebám klienta tyto zásadní parametry:  Typ čočky (materiál, prostupnost pro kyslík, průměr, zakřivení, druh používání – denní, měsíční nebo jiné), specifika klienta (šikovnost, četnost používání, prostředí pracovní i soukromé, hygienické návyky, alergie, oční onemocnění). Všechny tyto parametry jsou proměnné, všechny mají vliv na výsledný pocit a komfort. Pohlížíme proto na každého klienta jako na neopakovatelnou entitu, jako na speciální případ, jako na souhrn vlastností a požadavků, který se ani ve velké populaci nevyskytne dvakrát. Nelze se omezit (jak se často stává ve velkých provozovnách), aby byl klient charakterizován jen na proužku papíru, vylezlém z automatu, jako počet dioptrií a křivost rohovky. Takové klienty pak potkáváme v naší ordinaci s nějakou komplikací špatného přizpůsobení čočky či špatně zvoleného materiálu, přičemž mnohé z těchto komplikací zanechávají na oku trvalé následky.