Nabídka služeb

Veškeré naše snažení směřuje k jedinému cíli – vysoký standard poskytovaných služeb. Zastáváme názor, že pacient – klient musí dostat za své peníze maximální možnou kvalitu péče i materiálu. Tím se řídíme v nabídce služeb, které našim klientům nabízíme:

  1. Každý nový klient projde při vstupním zaškolení lékařským vyšetřením včetně odborného zhodnocení vhodnosti kontaktních čoček v daném případě a určením nejvhodnějšího typu čoček. Měření probíhá na moderních automatických měřicích přístrojích. Zraková ostrost a vhodná dioptrická korekce je stanovena lékařem a zkušenou optometristkou.
  2. Výuka manipulace s kontaktními čočkami probíhá v klidném, odděleném prostoru pod dohledem optometristky s dlouhou praxí v aplikaci kontaktních čoček. Manuální zručnost je jistě výhodou, ale naše zkušenosti jsou předpokladem úspěchu i u manuálně velmi nezručných individuí. Není třeba se obávat neúspěchu, manipulaci naučíme i děti.
  3. Kontroly u nositelů kontaktních čoček jsou maximálně vhodné. Je mnoho stavů, kdy na oku nositele čoček nastane problém, který je nebolestivý a přitom oko ohrožuje. Jsou to hlavně takzvané perilimbální cévní pleteně, které se objevují u špatně aplikovaných čoček či u čoček s nízkou propustností pro kyslík. Jsou bez očního mikroskopu neviditelné a ohrožují oko vznikem zeleného zákalu v pozdějším věku. Bohužel tyto stavy nalézáme u nositelů čoček, kteří si čočky obstarávají na internetu s vidinou úspory a pak přijdou s těžko léčitelným stavem, ohrožujícím zrak. Proto doporučujeme i těmto klientům občasné kontroly v aplikačním středisku, kde je možné zhodnotit mikroskopicky stav oka, event. změřit nitrooční tlak.
  4. Vždy se snažíme, aby poměr cena/kvalita byl pro klienta co nejvýhodnější. Podporujeme různé akce firem, kdy je věrný a pečlivý klient zvýhodněn – nejčastěji balením čoček zdarma.