Postup aplikace

Přijde-li do aplikačního střediska nový klient, který ještě nikdy nepoužíval kontaktní čočky, zahajujeme aplikaci důkladným pohovorem. Při něm zjišťujeme, jakou představu má klient o budoucím používání čoček. Je velký rozdíl, zda bude klient čočky potřebovat pouze občas, například jednou týdně na sportovní trénink, či bude-li potřebovat mít čočky nasazeny 12 – 16 hodin denně nebo v nich dokonce přespávat někde na cestách. Hodnotíme též typ klienta – například světlovlasí lidé s menší pigmentací oční duhovky dostávají jiné typy čoček než lidé snědšího typu. Po rozhovoru s klientem je na řadě přístrojové vyšetřené – stanovení parametrů oka, hlavně rohovky, měření zakřivení, hodnocení slzného filmu, okraje rohovky, cév spojivky a v neposlední řadě jednoduché vyšetření oka jako takového lékařem. Souhrn parametrů oka ve spojení s předpokládaným způsobem užívání vede ke stanovení typu čočky a jejích parametrů. Klient je podrobně poučen o způsobu nasazování čočky a je u aplikačního stolu zaučen v manipulaci s čočkou. Zkušební pár čoček obdrží klient v rámci vstupního vyšetření, jakož i malý roztok k ukládání a čištění čoček. Po nasazení zkušebního páru je klient vyšetřen v ordinaci ještě jednou – čte zkušební tabuli a na mikroskopu je zhodnoceno postavení a chování čočky přímo na oku. Tato kontrola již velmi přesně dokáže říci, zda bude klient čočku tolerovat bez obtíží i při déletrvajícím nošení. Následuje další výuka – tentokráte již nácvik vyndávání čočky z oka a její čištění. Závěrem je klient poučen o možných rizicích, příznacích problémů a o intervalech výměny. Celý proces první aplikace trvá kolem jedné hodiny při průměrné šikovnosti klienta, při větší ne-zručnosti je možné nácvik opakovat do té doby, až je klient schopen bezpečné manipulace s čočkami. Tento celý proces vstupního vyšetření a zaškolení, včetně jednoho páru měsíčních čoček, pouzdra a malého roztoku, stojí v našem aplikačním středisku 500 Kč.

Jak správně postupovat?

Zkušený klient, nositel kontaktních čoček, si chodí pro nové čočky v určitých intervalech. Přibližně jednou za 6-12 měsíců je vhodné, aby byl zběžně vyšetřen, zda je jeho dioptrická korekce stabilní či zda je nutné korigovat jeho dioptrie. Je zhodnocen stav oka, hlavně okraje rohovky, zda do ní nevrůstají nevítané cévy. Pokud nastane nějaký problém s tolerancí čoček, navrhujeme alternativní typ čoček.

Co bychom Vám rádi doporučili?

Někteří naši klienti dávají přednost nákupu čoček po internetu, jednak z důvodu pohodlnosti, kdy jim čočky přijdou poštou až do domu, jednak z důvodu o něco nižší ceny. Tato nižší cena je vyjádřením toho, že jsou dodány pouze kontaktní čočky bez jakékoliv kontroly dioptrií či stavu oka. My tuto možnost respektujeme, i když nám připadá, že rizika a nepřesnosti dioptrií neodpovídají rozdílu v ceně. Těmto klientům ale i tak vycházíme vstříc možností placené kontroly na našem pracovišti.

Klienti, nakupující čočky na internetu, bohužel nemohou požadovat bezplatné kontroly v našem středisku, protože příjem z prodeje kontaktních čoček je jediným zdrojem pro uhrazení našich nákladů – nájem, energie a platy.