Roční program a nové typy čoček

Firma CibaVision stále  nabízí svým klientům výhodný Program, kdy každé 4. balení čoček je zdarma. Tím se cena čoček prakticky rovná internetovým cenám, avšak navíc získávají klienti výhodu osobního přístupu, kontrol dioptrií i řešení obtíží – například infekcí či problémů se snášenlivostí. Klient obdrží kartu Programu, v níž je vyznačeno datum prodeje čoček, datum kontrol a vstupního vyšetření. Koncem roku 2018 se objevily nové typy kontaktních čoček s novou povrchovou úpravou a zlepšeným chováním v oku. Informace Vám podá naše aplikační středisko. Je též možné vyzkoušet nezávazně 1 pár čoček a v klidu se rozhodnout, zda ano či ne.