Změna úhrady kontaktních čoček na předpis

Od 1.9.2019 platí změna číselníku úhrad kontaktních čoček na předpis očního lékaře (nad +- 10 dptr, různé léčebné čočky, čoky pro velké oční vady v dětství). Tato změna odstranila z číselníku poslední volný kód (90290), čímž prakticky zanikla možnost předpisu kontaktní čočky na lékařský předpis pro tyto pacienty. Předpis je nyní možný jen pro dg. Keratokonus a je vázán na schválení revizním lékařem.