O nás

Společnost LensPlus, s.r.o. byla založena v roce 1992 trojicí odvážných žen – dvěma lékařkami (MUDr. Eva Kopecká a MUDr. Stanislava Brůhová) a zkušenou optometristkou (Sonja Vebrová). Velmi brzy po svém založení se společnost velmi dobře zapsala do povědomí nositelů kontaktních čoček v Českých Budějovicích i okolí a ve své době neměla žádnou konkurenci. V dalších letech společnost provozovala dvě aplikační pracoviště (na Poliklinice Jih a v Krajinské ulici). Pracoviště v Krajinské ulici se v roce 2001 od LensPlus oddělilo, naopak přibylo pracoviště v České ulici. Takto středisko pracovalo do roku 2007, kdy odchází MUDr. Brůhová z důvodu svých pestrých, časově náročných aktivit v umělecké oblasti.  LensPlus provozuje nyní aplikační středisko na Poliklinice Jih, přesněji Ambulantní klinice  Medipont.

Oční lékař ve středisku

V roce 2010 došlo k významné změně – aplikační středisko je přivtěleno k ordinaci očního lékaře, který řídí a koordinuje jeho činnost a je zároveň odborným garantem veškeré péče, která je v aplikačním středisku poskytována. Od roku 2010 je tímto garantem MUDr. Zdeněk Hotový. V zájmu co nejlepšího estetického účinku provádí též plastické operace víček a okolí oka.

Členové týmu

94
MUDr. Zdeněk Hotový
 • 1981 absolvent 1. Lékařské fakulty v Praze, obor všeobecné lékařství.
 • 1984 atestace I. stupně z očního lékařství
 • 1989 atestace II. stupně z očního lékařství
 • 1993 - 2009 primář očního oddělení v Jindřichově Hradci
 • 1995 - 2002 aplikace kontaktních čoček v Optice Žabková v Jindřichově Hradci
 • 2002 - dosud aplikace kontaktních čoček ve vlastním soukromém zdravotnickém zařízení.
 • Věnuje se plastické chirurgii očních víček za ceny přístupné široké veřejnosti, jakož i jiným úpravám v okolí očí.
93
Sonja Vebrová
 •  Od roku 1961 odborný oční optik
 • Od roku 1974 Oční optik - optometrista.
 • Od roku 1977 pracuje ve specializovaném středisku kontaktních čoček ve Štítného ulici v Č. Budějovicích (prim. Timr, MUDr. Kopecká, MUDr. Sattran)
 • Od roku 1992 dosud ve společnosti LensPlus - aplikace kontaktních čoček ve spolupráci s lékařem.